Meblo Jogi - za besplatnu pomoć i savjete kontaktirajte nas na 01 800 03 39

1. OPĆI UVJETI

Autori besplatnog e-publikacije (u daljnjem tekstu Priručnik) je Furnitura d.o.o. Tibilisijska 57b, 1000 Ljubljana, Slovenija (u daljnjem tekstu Furnitura). Priručnik je dostupan na određeno razdoblje od xx. xx. xxxx.

Sadržaji objavljeni na http: (dodati link) (u daljnjem tekstu: web stranica), su u vlasništvu Furniture, osim ako nije napisano drugačije. Sadržaji se mogu koristiti samo u nekomercijalne svrhe, ali zadržana moraju biti sva autorska prava što znači, da se sadržaj ne smije kopirati, razmnožavati ili na bilo koji drugi način distribuirati bez dopuštenja tvrtke Furnitura te njihovih članova.

2. DOSTUPNOST PRIRUČNIKA

Priručnik je dostupan svakom posjetitelju web stranice koji upiše u obrazac i zatim posreduje tvrtki Furnitura svoju e-mail adresu i time ispuni uvjet za primanje priručnika.

3. PRIVATNOST I ZAŠTITA PODATAKA

Posjetitelj web stranice posredovanjem svoje e-mail adrese daje dopuštenje tvrtki Furnitura da čuva, ažurira i koristi prikupljene osobne podatke u skladu s 30. i 31. člankom Zakona o zaštiti osobnih podataka. Osoba na koju se osobni podaci odnose može od tvrtke Furnitura zatražiti da se njezini osobni podaci proslijede.

Osoba koja je odgovorna za bazu podataka, osobne podatke će isporučiti najkasnije u roku 15 dana nakon primljenog zahtjeva, odnosno, u istom roku najaviti da podatke neće proslijediti.

Tijekom upravljanja osobnim podacima, pojedinac ima pravo pregledati, prepisati, kopirati, dopuniti, ispraviti, blokirati i izbrisati osobne podatke u bazi podataka u skladu s važećim propisima. Pojedinac od autora u bilo koje vrijeme može zahtijevati prestanak dobivanja promidžbenog materijala uz pisani zahtjev poslan na adresu organizatora Furnitura d.o.o. Tibilisijska 57b, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Posjetitelj web stranice, dajući svoju e-mail adresu tvrtki Furnitura d.o.o. daje pravo na da se njegovi osobni podaci ažuriraju, obrađuju i upotrebljavaju kod procesa prodaje, istraživanja i upoznavanja potencijalnih kupaca. Posjetitelj time daje odobrenje da ga tvrtka može kontaktirati.

Autor isto tako jamči, da podatke koji će zaprimiti od posjetitelja neće predate u ruke treće osobe ili koristit na bilo koji način protivno zakonima Republike Hrvatske.

4. OBJAVA UVJETA I PREUZIMANJE BESPLATNOG PRIRUČNIKA

Opći uvjeti su dostupni na web stranici: (dodati link) Smatra se, da posjetitelj stranice posredovanjem svoje e-mail adrese preko obrasca pristaje na sve uvjete.

Na sve pritužbe i reklamacije odgovara tvrtka Furnitura. Kod primjera utemeljenih pritužbi, autor se obvezuje da će ih riješiti u što kraćem roku i o tome obavijestit pojedinca. U slučaju bilo kakvog spora koji nastane preuzimanjem priručnika, odgovara se sudu u Ljubljani. Autor može promijeniti pravila ukoliko je to problem tehničke ili komercijalne prirode ili uzrokovan iz strane javnosti.

Ova pravila stupaju na snagu početkom objave besplatnog priručnika, dana xx.xx.xxxx.

Ljubljana,
Furnitura d.o.o.